Хөрсний үржил шим ба биобордоо

Газар тариалангийн үйлдвэрлэлд химийн бордоо, хор, гербицид өргөн хэрэглэж ирсэн билээ. Химийн бордоо нь ургамалд сэргээшийн үүрэг гүйцэтгэж…

Ургасан л бол усалсан

Мод тарьж ургуулах гэж нэг шинэ хэвшил монголд тогтох гэж олон жил дуншиж байна. Нүүдэлчин ахуй сууринд шилжих…