“Ард” хэмээх улс төрийн нэрийн утга

Ерөнхий боловсролын сургуульд  үзэх  түүх, нийгмийн тухай мэдлэг, хичээлийн хөтөлбөрт “харц ард” гэсэн үгийг “феодалын нийгмийн анги бүлгий…

Байгаль хамгаалах монгол загвар

                               1.Гадаад орчин XX зууны шинжлэх ухаан, техникийн хөгжлийн сөрөг нөлөө дэлхийн байгаль орчинд ихээхэн хор уршиг тарьж…