Эдийн засаг

400 гаруй тусгай зөвшөөрөл гадны 255 эзэмшигчид байна

Монгол Улсын хэмжээнд энэ оны тавдугаар сарын 13-ны өдрийн байдлаар ашигт малтмалын хайгуул, ашиглалтын 2975 тусгай зөвшөөрөл хүчин төгөлдөр бүртгэлтэй байна. Үүнээс хайгуулын 1293, ашиглалтын 1682 лиценз байна. Төрлөөр нь авч үзвэл алтны тусгай зөвшөөрлийн тоо хамгийн их хувийг эзэлж буй аж. Тус сард шинээр ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл гурвыг олгожээ.

Гадны 100 хувь хөрөнгө оруулалттай 255 эзэмшигчийн 400 гаруй тусгай зөвшөөрөл байна. Харин дотоодын болон гадны хамтарсан хөрөнгө оруулалттай 100 аж ахуйн нэгжийн 200 орчим зөвшөөрөл байна. Сануулахад, 2015 онд олгосон тусгай зөвшөөрөл 2691 байсан нь сүүлийн дөрвөн жилд даруй 300 гаруй тоогоор нэмэгджээ.

Хүчин төгөлдөр тусгай зөвшөөрөл /2019.05.13 өдрийн байдлаар/
Тоо Хувь Гектар Хувь Нийт нутаг дэвсгэрт эзлэх хувь
Нийт 2975 100% 8 366 644.32 100 5.30%
Хайгуулын 1293 43.50% 6 710 639.16 80.2 4.30%
Ашиглалтын 1682 56.50% 1 656 005.16 19.8 1%

Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл сунгасан- 11

Шинэ ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл- 3

Барьцаалсныг бүртгэсэн- 1

Хэсэгчлэн буцааж өгсөн- 8

Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл сунгасан- 58

Бүхэлд нь шилжүүлсэн- 2

Хугацаа дуусгавар болсон- 41

Цуцлагдсан- 6

Улсын төсөвт оруулсан татвар хураамж

2019 оны эхний 4 сарын байдлаар улсын төсөвт 981.0 тэрбум төгрөг татвар, хураамж хэлбэрээр төвлөрүүлсэн байна. Үүнээс:

– Алт 13.0 тэрбум төгрөг,

– Нүүрс 448.2 тэрбум төгрөг,

– Цайр 33.5 тэрбум төгрөг,

– Зэс 448.0 тэрбум төгрөг,

– Төмөр 6.7 тэрбум төгрөг,

– Жонш 9.7 тэрбум төгрөг,

– Бусад 21.9 тэрбум төгрөг,

Улсын төсөвт оруулсан орлого өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 286.1 тэрбум төгрөг буюу 41.2 хувиар өссөн байна. Үүнд:

– Алт 1.5 (13.0%) тэрбум төгрөг,

– Нүүрс 192.4 (75.2%) тэрбум төгрөг,

– Зэс 96.0 (27.3%) тэрбум төгрөг,

– Жонш 5.1 (110.0%) тэрбум төгрөг,

Харин дараах ашигт малтмалын татвар, хураамж буурсан байна. Үүнд:

– Цайр 4.2 (11.1%) тэрбум төгрөг,

– Төмөр 1.6 (19.4%) тэрбум төгрөг,

– Бусад ашигт малтмал 3.1 (12.4%) тэрбум төгрөг.

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ

Back to top button
Close