Боловсрол

Таны хүүхэд харьяаллаараа аль сургуульд элсэх вэ /2019-2020/

Нийслэлийн төрийн өмчийн сургуулийн хамран сургах тойргийг Нийслэлийн боловсролын газрын дарга Ж.Гантулга баталжээ.

Батлагдсан хамран сургах тойргийн дагуу 2019-2020 оны хичээлийн жилийн элсэлтийг зохион байгуулах үүргийг дүүргийн боловсролын хэлтсийн дарга нар бол сургуулийн захирал, удирдлагуудад өгсөн байна.

Таны хүүхэд харьяаллаараа аль сургуульд элсэхийг дараах мэдээллээс харна уу.

Нэгдүгээр ангид элсэх хүүхдүүдийн бүртгэлийг 2019 оны тавдугаар сарын 13-наас 27-ны өдрийн хооронд бүртгэнэ. 

Hamran%20surgah%20toirog%20tushaal%202019-page-005-112922-495579255 Таны хүүхэд харьяаллаараа аль сургуульд элсэх вэ /2019-2020/Hamran%20surgah%20toirog%20tushaal%202019-page-007-112927-1470276089 Таны хүүхэд харьяаллаараа аль сургуульд элсэх вэ /2019-2020/

Hamran%20surgah%20toirog%20tushaal%202019-page-008-112929-2109354632 Таны хүүхэд харьяаллаараа аль сургуульд элсэх вэ /2019-2020/

Hamran%20surgah%20toirog%20tushaal%202019-page-009-112932-1439022469 Таны хүүхэд харьяаллаараа аль сургуульд элсэх вэ /2019-2020/

Hamran%20surgah%20toirog%20tushaal%202019-page-010-112934-1074189299 Таны хүүхэд харьяаллаараа аль сургуульд элсэх вэ /2019-2020/

Hamran%20surgah%20toirog%20tushaal%202019-page-011-112936-11167462 Таны хүүхэд харьяаллаараа аль сургуульд элсэх вэ /2019-2020/

Hamran%20surgah%20toirog%20tushaal%202019-page-012-112939-219217886 Таны хүүхэд харьяаллаараа аль сургуульд элсэх вэ /2019-2020/

Hamran%20surgah%20toirog%20tushaal%202019-page-013-112942-634935215 Таны хүүхэд харьяаллаараа аль сургуульд элсэх вэ /2019-2020/

Hamran%20surgah%20toirog%20tushaal%202019-page-014-112944-826692262 Таны хүүхэд харьяаллаараа аль сургуульд элсэх вэ /2019-2020/

Hamran%20surgah%20toirog%20tushaal%202019-page-015-112946-474958415 Таны хүүхэд харьяаллаараа аль сургуульд элсэх вэ /2019-2020/

Hamran%20surgah%20toirog%20tushaal%202019-page-016-112949-1120370851 Таны хүүхэд харьяаллаараа аль сургуульд элсэх вэ /2019-2020/

Hamran%20surgah%20toirog%20tushaal%202019-page-017-112951-118533479 Таны хүүхэд харьяаллаараа аль сургуульд элсэх вэ /2019-2020/

Hamran%20surgah%20toirog%20tushaal%202019-page-018-112955-1072485490 Таны хүүхэд харьяаллаараа аль сургуульд элсэх вэ /2019-2020/

Hamran%20surgah%20toirog%20tushaal%202019-page-019-112957-2079251278 Таны хүүхэд харьяаллаараа аль сургуульд элсэх вэ /2019-2020/

Hamran%20surgah%20toirog%20tushaal%202019-page-020-112959-1910800077 Таны хүүхэд харьяаллаараа аль сургуульд элсэх вэ /2019-2020/

Hamran%20surgah%20toirog%20tushaal%202019-page-021-113002-1725117592 Таны хүүхэд харьяаллаараа аль сургуульд элсэх вэ /2019-2020/

Hamran%20surgah%20toirog%20tushaal%202019-page-022-113004-1312323555 Таны хүүхэд харьяаллаараа аль сургуульд элсэх вэ /2019-2020/

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ

Сэтгэгдэл

Таны сэтгэгдэл

Back to top button
Close