Авлигал

Албан тушаалтнуудын ХОМ-ийг АТГ дөрөвдүгээр сард нийтэд мэдээлнэ

Авлигын эсрэг хуулийн үйлчлэлд хамрагдах албан тушаалтны хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн хураангуйг ирэх 4 дүгээр сарын 05-ны өдрөөс 05 дугаар сарын 10-ны хооронд Авлигатай тэмцэх газрын http://www.xacxom.iaac.mn цахим мэдээллийн сүлжээнд байршуулж, олон нийтэд нээлттэй мэдээлэхээр бэлтгэл ажлыг хийж байна. Өмнөх жилийн адилаар улсын хэмжээний нийтийн албан тушаалтнуудын хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн хураангуйг хуваарийн дагуу цахим хуудсанд байршуулах болно.

АЛБАН ТУШААЛТНУУДЫН ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН МЭДҮҮЛЭГ БОЛОН ХӨРӨНГӨ, ОРЛОГЫН МЭДҮҮЛГИЙГ АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН ЦАХИМ МЭДЭЭЛЛИЙН СҮЛЖЭЭНД ОЛОН НИЙТЭД НЭЭЛТТЭЙ БАЙРШУУЛАХ ХУВААРЬ

ХОМ-ийг АТГ-ын цахим сүлжээнд олон нийтэд нээлттэй тавих   огноо САЛБАР БАЙГУУЛЛАГА Мэдүүлэг гаргагчийн тоо
2019.04.05 АТГ-т мэдүүлгээ бүртгүүлдэг албан тушаалтнууд Авлигын эсрэг хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.1-д заасан албан тушаалтнууд 282
ЗАСГИЙН ГАЗАР
Монгол Улсын Ерөнхий сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд 1 Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар 184
2 Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар 39
3 Үндэсний хөгжлийн газар 41
4 Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 701
5 Цөмийн энергийн комиссын Ажлын алба 11
6 “Эрдэнэс монгол” ХХК 73
Монгол Улсын Шадар сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд 7 Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар 1355
8 Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар 29
9 Стандарт, хэмжил зүйн газар 71
Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд 10 Хууль зүй, дотоод хэргийн яам 554
11 Цагдаагийн ерөнхий газар 4620
12 Улсын бүртгэлийн ерөнхий  газар 1027
13 Оюуны өмчийн газар 46
14 Архивын ерөнхий газар 29
15 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар 592
16 Гадаадын иргэн, харьяатын газар 189
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд 17 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам 194
18 Цаг уур, орчны шинжилгээний газар 118
Гадаад харилцааны сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд 19 Гадаад харилцааны яам 318
Сангийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд 20 Сангийн яам 819
21 Гаалийн ерөнхий газар 1008
22 Татварын ерөнхий газар 1479
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд 23 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам 265
24 Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар 703
25 Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар 81
26 Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар 195
27 Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар 38
28 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газар 37
Барилга, хот байгуулалтын сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд 29 Барилга, хот байгуулалтын яам 62
30 Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар 67
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд 31 Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам 630
32 Биеийн тамир, спортын газар 27
33 Соёл, урлагийн газар 14
Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд 34 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 348
35 Иргэний нисэхийн ерөнхий газар 147
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд 36 Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам 77
37 Ашигт малтмал, газрын тосны газар 122
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд 38 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам 147
39 Мал эмнэлгийн ерөнхий газар 305
Эрчим хүчний сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд 40 Эрчим хүчний яам 604
Эрүүл мэндийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд 41 Эрүүл мэндийн яам 244
2019.05.03 ЕРӨНХИЙЛӨГЧ
Ерөнхийлөгчийн харьяа 42 Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар 32
43 Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл 30
ШҮҮХ ЗАСАГЛАЛ
Шүүх эрх мэдлийн байгууллага 44 Үндсэн хуулийн цэц 24
45 Шүүхийн ерөнхий зөвлөл 1233
46 Улсын дээд шүүх 53
47 Улсын ерөнхий прокурор 675
ХУУЛЬ ТОГТООХ
УИХ-ын харьяа байгууллага 48 УИХ-ын Тамгын газар 218
49 Хүний эрхийн үндэсний комисс 38
50 Үндэсний аудитын газар 326
51 Авлигатай тэмцэх газар 122
52 Төрийн албаны зөвлөл 14
53 Сонгуулийн ерөнхий хороо 17
54 Үндэсний статистикийн хороо 156
55 Монгол банк 242
56 Санхүүгийн зохицуулах хороо 65
57 Харилцаа холбооны зохицуулах хороо 66
58 Эрчим хүчний зохицуулах хороо 56
59 Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах комисс 5
60 Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл 5
61 Хот суурин усан хангамж ариутгах, татуургын ашиглалт үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл 14
2019.05.10 ОРОН НУТАГ
Нутгийн өөрөө удирдах болон нутгийн захиргааны байгууллага 62 Нийслэлийн ИТХ 417
63 Нийслэлийн ЗДТГ 1706
64 Архангай аймгийн ИТХ 518
65 Архангай аймгийн ЗДТГ 248
66 Баян-Өлгий аймгийн  ИТХ 437
67 Баян-Өлгий аймгийн ЗДТГ 259
68 Баянхонгор аймгийн ИТХ 521
69 Баянхонгор аймгийн ЗДТГ 251
70 Булган аймгийн ИТХ 419
71 Булган аймгийн ЗДТГ 208
72 Говь-Алтай аймгийн ИТХ 459
73 Говь-Алтай аймгийн ЗДТГ 216
74 Говьсүмбэр аймгийн ИТХ 86
75 Говьсүмбэр аймгийн ЗДТГ 73
76 Дархан-Уул аймгийн ИТХ 148
77 Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ 174
78 Дорноговь аймгийн ИТХ 337
79 Дорноговь аймгийн ЗДТГ 203
80 Дорнод аймгийн ИТХ 326
81 Дорнод аймгийн ЗДТГ 212
82 Дундговь аймгийн ИТХ 356
83 Дундговь аймгийн ЗДТГ 172
84 Завхан аймгийн ИТХ 556
85 Завхан аймгийн ЗДТГ 273
86 Орхон аймгийн ИТХ 91
87 Орхон аймгийн ЗДТГ 177
88 Өвөрхангай аймгийн ИТХ 526
89 Өвөрхангай аймгийн ЗДТГ 278
90 Өмнөговь аймгийн ИТХ 386
91 Өмнөговь аймгийн ЗДТГ 223
92 Сүхбаатар аймгийн ИТХ 335
93 Сүхбаатар аймгийн ЗДТГ 159
94 Сэлэнгэ аймгийн ИТХ 446
95 Сэлэнгэ аймгийн ЗДТГ 292
96 Төв аймгийн ИТХ 633
97 Төв аймгийн ЗДТГ 268
98 Увс аймгийн ИТХ 514
99 Увс аймгийн ЗДТГ 235
100 Ховд аймгийн ИТХ 485
101 Ховд аймгийн ЗДТГ 227
102 Хөвсгөл аймгийн ИТХ 626
103 Хөвсгөл аймгийн ЗДТГ 352
104 Хэнтий аймгийн ИТХ 455
105 Хэнтий аймгийн ЗДТГ 240
НИЙТ 36807

Удирдах албан тушаалтнуудад сахилгын шийтгэл ногдуулсан байна

2018 оны шинэчилсэн хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө, орлогын мэдүүлэгт цахимд суурилсан дүн шинжилгээг хийж, өндөр үнийн дүнтэй хөрөнгө, орлого бүхий албан тушаалтнуудын мэдүүлэгт хяналт шалгалтын ажлыг нарийвчлан байна. Тухайлбал, төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын дагуу зарим шүүгч, Банк бус санхүүгийн байгууллагатай гэх Монгол банк, Санхүүгийн зохицуулах хорооны нэр бүхий ажилтнууд зэрэг 67 албан тушаалтны хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шалгаж байна.

Өнгөрсөн сард хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчилд Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд заасан үндэслэлийн дагуу

  • Зээлийн батлан даалтын сангийн гүйцэтгэх захирал Б.Батбаярт албан тушаалын цалингийн хэмжээг 2 сарын хугацаатай 30 хувиар бууруулах
  • Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 32 дугаар сургуулийн захирал Г.Мөнхбаярт албан тушаалын цалингийн хэмжээг 1 сарын хугацаатай 30 хувиар бууруулах сахилгын шийтгэлийг тус тус ногдуулсан.

Эх сурвалж: АТГ

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ

Сэтгэгдэл

Таны сэтгэгдэл

Back to top button
Close