Эдийн засаг

Банкны үйл ажиллагааны зохистой харьцааны үзүүлэлтийг тогтоох журмыг шинэчлэн баталлаа

Төв банк (Монголбанк)-ны тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.1 дэх хэсэг, 28 дугаар зүйлийн 28.1.2 дахь заалт, Банкны тухай хуулийн 16.1.1, 16.1.2 дахь заалтын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2019 оны 2 дугаар сарын 25-ны өдрийн А-57 дугаар тушаалаар “Банкны үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох, түүнд хяналт тавих журам”-ыг Захиргааны ерөнхий хуулийн 70.1 дэх хэсэгт заасан яаралтай журмаар шинэчлэн баталлаа. Шинэчлэгдсэн журамтай энд дарж танилцана уу.

Түлхүүр үг

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ

Сэтгэгдэл

Таны сэтгэгдэл

Back to top button
Close