Эдийн засаг

Тайлангаа цагт нь ирүүлээгүй ББСБ-ын тусгай зөвшөөрлийг цуцална

Санхүүгийн зохицуулах хороо энэ оны хоёрдугаар улиралд найман банк бус санхүүгийн байгууллагад шинээр зөвшөөрөл олгожээ. Харин нэг ББСБ-ын үйл ажиллагааг зогсоож нийт ББСБ-уудын тоо 533-д хүрсэн байна.

“Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай” хуульд заасны дагуу санхүүгийн тайлангаа улирал, жилээр гаргаж ирүүлээгүй ББСБ-уудыг “Зөрчлийн тухай хуульд зааснаар хариуцлага хүлээх аж.

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ

Сэтгэгдэл

Таны сэтгэгдэл

Back to top button
Close