Энэ оны гуравдугаар улиралд өрхийн дундаж орлого ₮2.2 сая зарлага нь ₮2.3 сая байна

2023-11-17 12:281min0
хүүхдийн-мөнгө

ндэсний Статистикийн Хорооноос өнөөдөр Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн энэ оны гуравдугаар улирлын байдлаарх үзүүлэлтүүдийг танилцуулж байна.

Дурдсан хугацаанд өрхийн дундаж орлого 2.2 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 447 мянгаар буюу 26.5 хувиар нэмэгдэв. Харин үнийн нөлөөллийг арилган тооцсоноор нэг өрхийн бодит орлого нь 1.3 сая төгрөг болж, өмнөх оноос 139 мянган төгрөгөөр өсжээ.

Түүнчлэн өрхийн сарын дундаж зарлага өмнөх оноос 484.1 мянган төгрөгөөр нэмэгдэж, 2.3 сая төгрөг болжээ. Хэрэв үнийн нөлөөллийг арилган тооцвол өрхийн дундаж бодит зарлага сард 1.4 сая төгрөг байна.

2o9ftl_Screen_Shot_2023-11-17_at_11_10.31_ph Энэ оны гуравдугаар улиралд өрхийн дундаж орлого ₮2.2 сая зарлага нь ₮2.3 сая байна2o9ftl_Screen_Shot_2023-11-17_at_11_10.31_x974 Энэ оны гуравдугаар улиралд өрхийн дундаж орлого ₮2.2 сая зарлага нь ₮2.3 сая байна

v24gta_Screen_Shot_2023-11-17_at_11_12.16_ph Энэ оны гуравдугаар улиралд өрхийн дундаж орлого ₮2.2 сая зарлага нь ₮2.3 сая байнаv24gta_Screen_Shot_2023-11-17_at_11_12.16_x974 Энэ оны гуравдугаар улиралд өрхийн дундаж орлого ₮2.2 сая зарлага нь ₮2.3 сая байна

Сэтгэгдэл бичих

Цахим шуудан нийтлэгдэхгүй