Гурван хувийн хүүтэй, ипотекийн зээл авах иргэдийн шалгуур

2022-09-22 14:551min0
ipo
Урьдчилсан байдлаар орон нутагт хэрэгжүүлэх ипотекийн 3 хувийн хүүтэй зээлд хамрагдах иргэдэд тавих шалгууруудыг танилцуулж байна.

Урьдчилсан байдлаар орон нутагт хэрэгжүүлэх ипотекийн 3 хувийн хүүтэй зээлд хамрагдах иргэдэд тавих шалгууруудыг танилцуулж байна.

  • Улаанбаатар хотоос хөдөө шилжин суурьшсан, ипотекийн хөнгөлөлттэй зээлийн үлдэгдэлгүй эсвэл тухайн орон нутагт амьдардаг, анх удаа ипотекийн зээлд хамрагдаж байгаа;
  • Монгол Улсын иргэн, 18 нас хүрсэн, эрх зүйн бүрэн чадамжтай;
  • Банк, санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй;
  • Шүүхийн шийдвэрийн дагуу төлөх өр, төлбөргүй;
  • Зээлийн хугацаа дуустал холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу даатгалд хамрагдсан байх;
  • Барьцаалбар үйлдэх;
  • Урьдчилгаа төлбөрийн шаардлагыг хангасан байх;
  • Банкнаас тогтоосон бусад шаардлага;

Орон нутгийн ипотекийн зээлийг эхлүүлэх хамгийн сүүлчийн шат буюу орон нутгийн ипотекийн зээлийн санхүүжилтийн ерөнхий гэрээг байгуулахаар Сангийн яам, Монголбанк, Зээлийн батлан даалтын сан, арилжааны банкууд хамтран ажиллаж байна гэж Сангийн дэд сайд С.Мөнгөнчимэг мэдээлэв.

Сэтгэгдэл бичих

Цахим шуудан нийтлэгдэхгүй