Нийслэл дэх боловсролын 162 байгууллагад багш, ажилтны сул орон тоо байна

багш1

Нийслэлийн Боловсролын газраас 162 байгууллагад зарлагдсан сул орон тооны мэдээллийг нэгтгэн танилцууллаа.

Тодруулбал, ирж буй шинэ хичээлийн жилд нийслэлийн ерөнхий боловсролын 157 сургууль, насан туршийн боловсролын таван төвд багш, ажилчдын сул орон тоо зарлагджээ. Доорх ажлын байрыг сонирхсон иргэд тухайн байгууллагад хандана уу.

Сул орон тооны мэдээлэл:

rure33_298910248_5368742143192924_3967878445238441629_n_ph Нийслэл дэх боловсролын 162 байгууллагад багш, ажилтны сул орон тоо байнаrure33_298910248_5368742143192924_3967878445238441629_n_x974 Нийслэл дэх боловсролын 162 байгууллагад багш, ажилтны сул орон тоо байна

1
yxdl8z_299445437_5368741936526278_1048022770793323476_n_ph Нийслэл дэх боловсролын 162 байгууллагад багш, ажилтны сул орон тоо байнаyxdl8z_299445437_5368741936526278_1048022770793323476_n_x974 Нийслэл дэх боловсролын 162 байгууллагад багш, ажилтны сул орон тоо байна

2
v6jyol_298531659_5368742023192936_6785509267175292145_n_ph Нийслэл дэх боловсролын 162 байгууллагад багш, ажилтны сул орон тоо байнаv6jyol_298531659_5368742023192936_6785509267175292145_n_x974 Нийслэл дэх боловсролын 162 байгууллагад багш, ажилтны сул орон тоо байна

3
4rhsgw_299008998_5368741903192948_9099555685750840320_n_ph Нийслэл дэх боловсролын 162 байгууллагад багш, ажилтны сул орон тоо байна4rhsgw_299008998_5368741903192948_9099555685750840320_n_x974 Нийслэл дэх боловсролын 162 байгууллагад багш, ажилтны сул орон тоо байна

4
2qq5li_299141827_5368741869859618_1862584063154291752_n_ph Нийслэл дэх боловсролын 162 байгууллагад багш, ажилтны сул орон тоо байна2qq5li_299141827_5368741869859618_1862584063154291752_n_x974 Нийслэл дэх боловсролын 162 байгууллагад багш, ажилтны сул орон тоо байна

5
96d570_299352373_5368741886526283_9090311190589187074_n_ph Нийслэл дэх боловсролын 162 байгууллагад багш, ажилтны сул орон тоо байна96d570_299352373_5368741886526283_9090311190589187074_n_x974 Нийслэл дэх боловсролын 162 байгууллагад багш, ажилтны сул орон тоо байна

6
qywgdl_299731505_5368741829859622_536085783494283484_n_ph Нийслэл дэх боловсролын 162 байгууллагад багш, ажилтны сул орон тоо байнаqywgdl_299731505_5368741829859622_536085783494283484_n_x974 Нийслэл дэх боловсролын 162 байгууллагад багш, ажилтны сул орон тоо байна