Дархлаажуулалтын суурин 32, түр 44 цэгт 5-11 насны хүүхдүүдэд Pfizer вакцины багасгасан тунг хийж байна

eko-i-privivka-ot-covid-19

Улаанбаатар хотод өнөөдөр коронавирусийн эсрэг дархлаажуулалтын суурин 32, түр 44 цэгт 76 багийн 312 эмч, ажилтан ажиллана.

Та өөрт ойр вакцины аль ч цэгт очиж дархлаажуулалтад хамрагдах боломжтой. Дархлаажуулалтын цэгүүд 09:00-16:00 цаг хүртэл ажиллана.

Мөн вакцинжуулалтын цэгүүдээр 5-11 насны хүүхдүүдэд “Комирнэти” (BNT162b2) буюу Pfizer вакцины багасгасан тунг хийж байна.

Цэгүүдийн байршил:

66bmp6_297904827_494577212476402_8136218835681396930_n_ph Дархлаажуулалтын суурин 32, түр 44 цэгт 5-11 насны хүүхдүүдэд Pfizer вакцины багасгасан тунг хийж байна66bmp6_297904827_494577212476402_8136218835681396930_n_x974 Дархлаажуулалтын суурин 32, түр 44 цэгт 5-11 насны хүүхдүүдэд Pfizer вакцины багасгасан тунг хийж байна

1einjs_297761564_494577229143067_3578404577064074050_n_ph Дархлаажуулалтын суурин 32, түр 44 цэгт 5-11 насны хүүхдүүдэд Pfizer вакцины багасгасан тунг хийж байна1einjs_297761564_494577229143067_3578404577064074050_n_x974 Дархлаажуулалтын суурин 32, түр 44 цэгт 5-11 насны хүүхдүүдэд Pfizer вакцины багасгасан тунг хийж байна

kltbqa_297646366_494577239143066_4709582748874223212_n_ph Дархлаажуулалтын суурин 32, түр 44 цэгт 5-11 насны хүүхдүүдэд Pfizer вакцины багасгасан тунг хийж байнаkltbqa_297646366_494577239143066_4709582748874223212_n_x974 Дархлаажуулалтын суурин 32, түр 44 цэгт 5-11 насны хүүхдүүдэд Pfizer вакцины багасгасан тунг хийж байна

6b25hu_297344358_494577279143062_1229447036265257280_n_ph Дархлаажуулалтын суурин 32, түр 44 цэгт 5-11 насны хүүхдүүдэд Pfizer вакцины багасгасан тунг хийж байна6b25hu_297344358_494577279143062_1229447036265257280_n_x974 Дархлаажуулалтын суурин 32, түр 44 цэгт 5-11 насны хүүхдүүдэд Pfizer вакцины багасгасан тунг хийж байна

dvgt8h_297588322_494577169143073_8082417110409189683_n_ph Дархлаажуулалтын суурин 32, түр 44 цэгт 5-11 насны хүүхдүүдэд Pfizer вакцины багасгасан тунг хийж байнаdvgt8h_297588322_494577169143073_8082417110409189683_n_x974 Дархлаажуулалтын суурин 32, түр 44 цэгт 5-11 насны хүүхдүүдэд Pfizer вакцины багасгасан тунг хийж байна

62w9wu_297543830_494577179143072_643448188503593979_n_ph Дархлаажуулалтын суурин 32, түр 44 цэгт 5-11 насны хүүхдүүдэд Pfizer вакцины багасгасан тунг хийж байна62w9wu_297543830_494577179143072_643448188503593979_n_x974 Дархлаажуулалтын суурин 32, түр 44 цэгт 5-11 насны хүүхдүүдэд Pfizer вакцины багасгасан тунг хийж байна

5oycus_297671349_494577345809722_893422231650325685_n_ph Дархлаажуулалтын суурин 32, түр 44 цэгт 5-11 насны хүүхдүүдэд Pfizer вакцины багасгасан тунг хийж байна5oycus_297671349_494577345809722_893422231650325685_n_x974 Дархлаажуулалтын суурин 32, түр 44 цэгт 5-11 насны хүүхдүүдэд Pfizer вакцины багасгасан тунг хийж байна