Ард аюушийн өргөн чөлөөнд дулааны шугам засвар шинэчлэлийн ажил хийгдэхтэй холбоотойгоор тухайн замыг хэсэгчлэн түр хаана

Ard ayush

Баянгол дүүргийн 7 дугаар хороо Ард аюушийн өргөн чөлөөнд дулааны шугам засвар шинэчлэлийн ажил хийгдэхтэй холбоотойгоор 2022.08.05-ны 22:00 цагаас 08.08-ны 06:00 цагийн хооронд тухайн замыг хэсэгчлэн түр хаах үед Цагдаагийн алба хаагч нар хөдөлгөөн зохицуулалт хийж ажиллах тул иргэд та бүхэн хөдөлгөөндөө анхаарал, болгоомжтой оролцоно уу.

1-640x502 Ард аюушийн өргөн чөлөөнд дулааны шугам засвар шинэчлэлийн ажил хийгдэхтэй холбоотойгоор тухайн замыг хэсэгчлэн түр хаана

                                                                                          Эх сурвалж: Тээврийн Цагдаагийн Алба