Маргааш 12:00-16-00 цагийн хооронд иргэдэд хууль зүйн зөвлөгөө үнэ төлбөргүй өгнө

Law and justice concept

Өдөрлөгийн үеэр дараах үйлчилгээг үнэ төлбөргүй үзүүлнэ.

Үүнд:

Иргэдэд хууль зүйн зөвлөгөө үнэ төлбөргүй өгөх

Хуульчийн мэргэжлийн шалгалтад оролцогчдод зориулсан зөвлөгөө, мэдээлэл

Хуульчдад нэгдсэн бүртгэл, хуульчийн үргэлжилсэн сургалтын багц цаг хангах, гишүүний татвартай холбоотой үйлчилгээ үзүүлэх юм.

3a4799e14835a75c0ad6323b04853bf8 Маргааш 12:00-16-00 цагийн хооронд иргэдэд хууль зүйн зөвлөгөө үнэ төлбөргүй өгнө

Сэтгэгдэл