Талбай дээрх тайван жагсаал: Тэдэнд төрийн хайр халамж хамгийн дутагддаг, хүүхэд бүр ижил эрхтэй

2022-06-01 12:301min0
285234824_917457352985963_405917517362341118_n

Талбай дээрх тайван жагсаал. Тэдэнд төрийн хайр халамж хамгийн дутагддаг. Бүх хүүхэд ижил эрхтэй

285178414_917457452985953_8700615530226496359_n Талбай дээрх тайван жагсаал: Тэдэнд төрийн хайр халамж хамгийн дутагддаг, хүүхэд бүр ижил эрхтэй

285505782_917457426319289_4098034833166487377_n Талбай дээрх тайван жагсаал: Тэдэнд төрийн хайр халамж хамгийн дутагддаг, хүүхэд бүр ижил эрхтэй

284559806_917457459652619_2429247501319912812_n Талбай дээрх тайван жагсаал: Тэдэнд төрийн хайр халамж хамгийн дутагддаг, хүүхэд бүр ижил эрхтэй

285333220_917457399652625_7740291258118151261_n Талбай дээрх тайван жагсаал: Тэдэнд төрийн хайр халамж хамгийн дутагддаг, хүүхэд бүр ижил эрхтэй

285535028_917457489652616_5422854895191918706_n Талбай дээрх тайван жагсаал: Тэдэнд төрийн хайр халамж хамгийн дутагддаг, хүүхэд бүр ижил эрхтэй

283165168_917457366319295_3539180897982219945_n Талбай дээрх тайван жагсаал: Тэдэнд төрийн хайр халамж хамгийн дутагддаг, хүүхэд бүр ижил эрхтэй

 

Сэтгэгдэл бичих

Цахим шуудан нийтлэгдэхгүй