CoVID-19

Коронавирусын вакцин хийх явуулын 44 баг, суурин 35 цэгийн байршил

Өнөөдөр (2021.10.20) Улаанбаатар хотод коронавирусын вакцин хийх явуулын 44 баг, суурин 35 цэг ажиллаж 4438 иргэнийг дархлаажуулахаар төлөвлөсөн байна. Иргэд өөрт ойр вакцины аль ч цэгт очиж дархлаажуулалтад хамрагдах боломжтой. Дархлаажуулалтын цэгүүд 09:00-17:00 цаг хүртэл ажиллана.

Дархлаажуулалтын цэгийг дүүрэг тус бүрээр танилцуулж байна.

1-19-296x300 Коронавирусын вакцин хийх явуулын 44 баг, суурин 35 цэгийн байршил

2-16-300x185 Коронавирусын вакцин хийх явуулын 44 баг, суурин 35 цэгийн байршил

3-15-300x183 Коронавирусын вакцин хийх явуулын 44 баг, суурин 35 цэгийн байршил

4-11-300x145 Коронавирусын вакцин хийх явуулын 44 баг, суурин 35 цэгийн байршил

5-12-300x191 Коронавирусын вакцин хийх явуулын 44 баг, суурин 35 цэгийн байршил

6-11-300x290 Коронавирусын вакцин хийх явуулын 44 баг, суурин 35 цэгийн байршил

7-11-300x189 Коронавирусын вакцин хийх явуулын 44 баг, суурин 35 цэгийн байршил

8-11-300x217 Коронавирусын вакцин хийх явуулын 44 баг, суурин 35 цэгийн байршил

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ

Back to top button
Close