НийгэмЭдийн засаг

Иргэдээс ирж буй 300 мянган төгрөгийн дэмжлэгтэй холбоотой түгээмэл асуултын хариултууд

Засгийн газраас иргэдэд олгож буй 300,000 төгрөгийн дэмжлэгийг аваагүй иргэдээс ирүүлсэн түгээмэл асуултад хариулт өгч байна.

1. Ямар дансаар мөнгө авах вэ

113 Иргэдээс ирж буй 300 мянган төгрөгийн дэмжлэгтэй холбоотой түгээмэл асуултын хариултууд

2. Эдгээр 7 төрлийн үйлчилгээнд холбосон дансгүй бол яах вэ

16-2 Иргэдээс ирж буй 300 мянган төгрөгийн дэмжлэгтэй холбоотой түгээмэл асуултын хариултууд

3. И баримтад бүртгэлтэй ч дансанд мөнгө ороогүй иргэдийн мөнгө хэзээ орох вэ

мм-1 Иргэдээс ирж буй 300 мянган төгрөгийн дэмжлэгтэй холбоотой түгээмэл асуултын хариултууд

ххххх Иргэдээс ирж буй 300 мянган төгрөгийн дэмжлэгтэй холбоотой түгээмэл асуултын хариултууд

4. Цахим төлбөрийн системд хэрхэн бүртгүүлэх вэ

оо Иргэдээс ирж буй 300 мянган төгрөгийн дэмжлэгтэй холбоотой түгээмэл асуултын хариултууд

5. Өмнө нь бүртгүүлж байсан нэвтрэх нэр нууц үгээ мартсан бол хэрхэн бүртгэл сэргээх вэ

йй Иргэдээс ирж буй 300 мянган төгрөгийн дэмжлэгтэй холбоотой түгээмэл асуултын хариултууд

6. Бүртгэл мэдээллээ хэрхэн засах вэ

тт Иргэдээс ирж буй 300 мянган төгрөгийн дэмжлэгтэй холбоотой түгээмэл асуултын хариултууд

7. Нууц үгээ мартсан бол хэрхэн сэргээх вэ

ллл-2 Иргэдээс ирж буй 300 мянган төгрөгийн дэмжлэгтэй холбоотой түгээмэл асуултын хариултууд

фф Иргэдээс ирж буй 300 мянган төгрөгийн дэмжлэгтэй холбоотой түгээмэл асуултын хариултууд

цц Иргэдээс ирж буй 300 мянган төгрөгийн дэмжлэгтэй холбоотой түгээмэл асуултын хариултууд

8. Гадаад улсад амьдарч буй Монголд банкны дансгүй иргэд яах вэ

уу Иргэдээс ирж буй 300 мянган төгрөгийн дэмжлэгтэй холбоотой түгээмэл асуултын хариултууд

9. Гадаад улсад амьдарч буй иргэд И баримтад хэрхэн бүртгүүлэх вэ

жж Иргэдээс ирж буй 300 мянган төгрөгийн дэмжлэгтэй холбоотой түгээмэл асуултын хариултууд

10. Гадаад амьдарч буй иргэд нууц үгээ хэрхэн сэргээх вэ

нн Иргэдээс ирж буй 300 мянган төгрөгийн дэмжлэгтэй холбоотой түгээмэл асуултын хариултууд


Б.Эрдэнэ

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ

Back to top button
Close