Эдийн засаг

Ажлын байрыг дэмжих хүрээнд 153 тэрбум төгрөгийн зээл олгоод байна

“Эрүүл мэндээ хамгаалж, эдийн засгаа сэргээх 10 их наядын хөтөлбөр”-ийн ажлын байрыг дэмжих зээлийн хүрээнд 2500 орчим зээлдэгч 153 тэрбум төгрөгийн зээл аваад байна. 

Засгийн газрын өнөөдрийн ээлжит хуралдаанаар, тус хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн талаар Сангийн сайд танилуулахдаа дээрх мэдээллийг өгсөн юм.  Тодруулбал, 343 аж ахуйн нэгж, 2088 иргэнд 152.8 тэрбум төгрөгийн зээл олгожээ. Иргэдийн авсан зээлийн дундаж хэмжээ 38, аж ахуйн нэгжийнх 210 сая төгрөг байна.

Урт хугацаат репо санхүүжилттэй зээлийн хүрээнд, 1078 аж ахуйн нэгж, 280 иргэн 185.5 тэрбум төгрөгийн зээл авсан. Иргэдийн авсан зээлийн дундаж хэмжээ 123, аж ахуйн нэгжийнх 140 сая төгрөг байна.

Ипотекийн зээлийн хүрээнд, 2043 зээлдэгчид 153.8 тэрбум төгрөгийн зээл олгосон. Зээлийн дундаж хэмжээ 75 сая, үүнээс Улаанбаатар хотод 83, орон нутагт 55 сая төгрөг байна.

Товч мэдээ

– 2021 оны 03 дугаар сарын 30-ны байдлаар 290,108 хүнийг дархлаажуулаад байна.

– “Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх Үндсэн чиглэл”-д тусгасан таван бодлого, 20 зорилт, 127 арга хэмжээний биелэлт 2020 оны эцсийн байдлаар 75.9 хувьтай байна.

Б.Эрдэнэ

.

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ

Back to top button
Close