Танин мэдэхүй

Гэрээсээ ажлаа хийх таатай орчинг хэрхэн бүрдүүлэх вэ?

Дэлхий нийтээр дэгдэж буй короновирус нь бүхий л улс орны иргэдийг гэрээсээ цахимаар ажлаа хийхэд хүргэж байна.  Ингэж ажиллах орчинг гэртээ хэрхэн бүрдүүлж болох дараах  санааг  танд толилуулж байна.

Байнга гэрээрээ ажилладаг эсвэл одооноос л эхэлж цахимаар ажиллаж байгаагаас үл  хамаараад гэртээ офиссын хэсэгтэй илүүдэхгүй юм. Иймд гэрийнхээ тодорхой орон зайг албан тасалгааны хэв маягаар  таатай орчинг бүрдүүлж тохижуулах нь ажлын бүтээмжид шууд хамааралтай гэнэ.

%D1%8F2 Гэрээсээ ажлаа хийх таатай орчинг хэрхэн бүрдүүлэх вэ?

%D1%8F1 Гэрээсээ ажлаа хийх таатай орчинг хэрхэн бүрдүүлэх вэ?
%D1%8F3 Гэрээсээ ажлаа хийх таатай орчинг хэрхэн бүрдүүлэх вэ?
%D1%8F4 Гэрээсээ ажлаа хийх таатай орчинг хэрхэн бүрдүүлэх вэ?
%D1%8F5 Гэрээсээ ажлаа хийх таатай орчинг хэрхэн бүрдүүлэх вэ?
%D1%8F6 Гэрээсээ ажлаа хийх таатай орчинг хэрхэн бүрдүүлэх вэ?
%D1%8F7 Гэрээсээ ажлаа хийх таатай орчинг хэрхэн бүрдүүлэх вэ?
%D1%8F8 Гэрээсээ ажлаа хийх таатай орчинг хэрхэн бүрдүүлэх вэ?
%D1%8F9 Гэрээсээ ажлаа хийх таатай орчинг хэрхэн бүрдүүлэх вэ?
%D1%8F10 Гэрээсээ ажлаа хийх таатай орчинг хэрхэн бүрдүүлэх вэ?
%D1%8F11 Гэрээсээ ажлаа хийх таатай орчинг хэрхэн бүрдүүлэх вэ?
%D1%8F12 Гэрээсээ ажлаа хийх таатай орчинг хэрхэн бүрдүүлэх вэ?
%D1%8F13 Гэрээсээ ажлаа хийх таатай орчинг хэрхэн бүрдүүлэх вэ?
%D1%8F14 Гэрээсээ ажлаа хийх таатай орчинг хэрхэн бүрдүүлэх вэ?
%D1%8F15 Гэрээсээ ажлаа хийх таатай орчинг хэрхэн бүрдүүлэх вэ?
%D1%8F16 Гэрээсээ ажлаа хийх таатай орчинг хэрхэн бүрдүүлэх вэ?
%D1%8F17 Гэрээсээ ажлаа хийх таатай орчинг хэрхэн бүрдүүлэх вэ?
%D1%8F18 Гэрээсээ ажлаа хийх таатай орчинг хэрхэн бүрдүүлэх вэ?

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ

Back to top button
Close