Сурталчилгаа байршуулах

СУРТАЛЧИЛГАА БАЙРЛУУЛАХ үнийн санал

banner Сурталчилгаа байршуулах


  1. Вэбийн дээд талд 1100×120 pixel хэмжээтэй байрлах баннер. Бүх нүүрэнд харагдана.  Үнэ: өдрийн 200 000 төгрөг
  2. Вэбийн баруун дээд хэсэгт  330×300 pixel хэмжээтэй баннер.  Бүх нүүрэнд харагдана. Үнэ: өдрийн 180 000 төгрөг
  3. Вебийн дунд хэсэг 1100х150 pixel хэмжээтэй баннер.Зөвхөн нүүр хуудсанд харагдана.Үнэ: өдрийн 120 000 төгрөг

 

МЭДЭЭ БАЙРШУУЛАХ үнийн санал

banner3 Сурталчилгаа байршуулах


1.Вэбийн Онцлох мэдээ хэсэгт мэдээ байршина.  Үнэ: өдрийн 400 000 төгрөг.

2.Вэбийн Шинэ мэдээ хэсэгт мэдээ байршина. Үнэ: өдрийн 200 000 төгрөг.

3.Бизнес мэдээ баннер болон мэдээ байршина. Үнэ өдрийн 250 000 төгрөг.


 

 

 

 

Back to top button
Close