2017-2018 оны намар

Дизайнерууд “хуучирсан” нэгэн хэвийн загварыг эвдэх гэсэн санаагаа бүтээлээрээ дамжуулан олон нийтэд хүргэдэг. Энэ намар, өвлийy  шинэ загварыг…