Төрийн алба

Монгол Улсын Засгийн газар  Швейцарийн холбооны Улсын Засгийн газар хоорондын гэрээгээр  Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт  хэрэгжиж байгаа…

Парламентын сонгуулийн дараа төрийн алба УИХ, Засгийн газрын гишүүд болон тэдний найз, хань хамсаатан, ах дүү амраг садныг шингээсэн  “агуулах”…