Төрийн алба

“Төрийн болон нутгийн удирдлагын байгууллагын чиг үүргийг дахин хуваарилах аргачлал”-ын төслийн талаар танилцууллаа

Монгол Улсын Засгийн газар  Швейцарийн холбооны Улсын Засгийн газар хоорондын гэрээгээр  Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт  хэрэгжиж байгаа…

Төрийн албыг “цэвэрлэх” хүлээлт…

Парламентын сонгуулийн дараа төрийн алба УИХ, Засгийн газрын гишүүд болон тэдний найз, хань хамсаатан, ах дүү амраг садныг шингээсэн  “агуулах”…