Ерөнхийлөгчийн сонгууль 2017

Сонгогчдын ирц 18.86 хувьтай байна

Сонгуулийн ерөнхий хороо 13.00 цагт мэдээлэл хийж, 2017 оны Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн дахин санал хураалтын ирцийн мэдээг аймаг, нийслэлээр…