“Дугуйн баяр”

Маргааш (2017.09.16) дугуйнд бүх нийтийн “Дугуйн баяр” болно. Иргэдтэйгээ 25 жилийн турш цэнхэр дэлгэцээр хамт байгаа UBS телевизийн…