Б.Ренчингийн хүү

Эр хүн бол, эр хүн шиг бай.

Үлээхэд наашаа,өрвийхөд нь цаашаа Тийм тоглоом бүү бол. Нохой бурахад Ноцохоос нь бүү ай. Эр зориг гаргаж Эрслэн…