Ардын их хурал хөдөлгөөн

Ардын баатрын халаасны хөдөлгөөн

Өнөөдөр (2017.03.16) “Ардын их хурал” хөдөлгөөнөөс санаачлан Монголын залуучуудын холбооны байранд “Хоёр танхимтай парламент бий болгох тухай” зөвлөлдөх…