Анхны нисгэгч Д.Жамбаа

Шонхорын зориг мохохгүй

ЭНЭ ӨДӨР -1936 оны гуравдугаар сарын 29-ний өдрийн 11.00 цагийн үед Япон, Манжийн талаас найман машинтай 200 гаруй…