Анужин

Сарандаваагийн хоёр дахь хувилбар

Манай нэг иргэн сүүлийн үед Монголын нийгмийн оюун санааг мунхаруулж, ашиг хонжоо ологчдын талаар анхааруулж, доорх мэдээллийг илгээжээ. …