Антон Чехов

Антон Чеховын ахдаа бичсэн захидал Москва, 1886 он Та байнга л “Хүмүүс намайг ойлгохгүй юм” гэж гомдоллох юм! Гете, Ньютон хоёр…