Амин дэм

Амин дэмийн хүнсний төрлүүд…

Хэн нэг нь өвөл хаварт суларсан дархлаагаа бэхжүүлэх арга чаргыг хайж, зарим нь бие организмын бодисын солилцоогоо сайжруулахаар…