Ази Номхон Далайн бүсийн 31-р Жемборийн үйл ажиллагаа