Авлигын хэрэг

-Үнэгний ав" ажиллагаа ширүүссээр- Хятадын Засгийн газраас сүүлийн жилүүдэд хэрэгжүүлж буй авлигатай тэмцэх хатуу бодлого дэлхийн нийтийн анхаарлыг багагүй татаж…