Эрүүл мэнд

Худалдаа, үйлчилгээний байгууллагын ажилтнуудын 25 хувь нь үзлэг, шинжилгээнд огт хамрагдаагүй байжээ

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас “Худалдаа, үйлчилгээний байгууллагын ажилтны эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг, шинжилгээний өнөөгийн байдал, анхаарах асуудал” сэдэвт…