Эдийн засаг

“Эдийн засгийн коридор байгуулах хөтөлбөр”-ийн хүрээнд цаашид авах арга хэмжээний талаар тохиролцов

“Монгол-Орос-Хятадын эдийн засгийн коридор байгуулах хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх гурван талын ажлын хэсгийн шинжээчдийн түвшний зөвлөлдөх уулзалтыг 2018 оны 12…

Одоо эдийн засагчдын ээлж

ЖДҮ-чин сайд нараас салахад хэвлэл мэдээллийнхэн өндөр үүрэг гүйцэтгэсэн. Тэд ЖДҮ-гийн асуудлыг ул суурьтай сайн хөөж илчилсэн. Дагаад…