Таны амралтанд

Турахыг хүсвэл нохой тэжээгээрэй

Хүн төрөлхтөн нохойг анх гаршуулснаас эхлэн хүн, нохой хоёр найзууд болж ирсэн түүхтэй. Зарим судлаачид нохойг чоно, цөөвөр…