Хууль эрх зүй

Зөрчлийн хууль болон гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх хуулийг сурталчлан таниулах, энгийн ойлгомжтой байдлаар хүргэх зорилгоор өнөөдөр 13 дугаар…